Analiz Ücretleri

 

  • Örnek inceleme (EDXhariç)100 TL / saat
  • Örnek hazırlama (parlatma / kurutma/ kesme) 25 TL / numune
  • Örneklerin Au/Pd veya karbon ile kaplanması 25 TL / numune
  • EDXanalizi 30 TL / numune
  • Gaziantep Üniversitesi mensuplarına % 50 indirim yapılır
  • Diğer üniversite ve kamu kurumu personeline % 25 indirim yapılır.
  • Laboratuar sorumlusunun onayı alındıktan sonra analiz yaptıracak kişi/kurum Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı T. Halk Bankası Gaziantep Üniversite Şubesi, Şube kodu:1338 Hesap No:80000006  veya   IBAN : TR47 0001 2001 3380 0080 0000 06 nolu hesabına belirlenen analiz ücretini, açıklama kısmına  SEM ANALİZ ÜCRETİ yazdırarak  yatıracaktır. Analiz ücreti yatırılmadan randevular kesinleşmeyecektir. ‘ SEM analizi’ yazan dekont, birim uzmanına teslim edilecektir. NOT: Fatura isteyen kişi/kurum analiz ücretini bankaya yatırdıktan sonra ödeme makbuzu ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığından faturalarını alabilirler .
  • Analiz ücretlerine KDV dahil değildir.
  • En az 1/2 saat ücreti alınır.