Başvuru Koşulları

EK-2
(1) SEM Laboratuar randevuları birim uzmanı tarafından yapılmaktadır. Şahsen ilgili laboratuara gelerek ya da sem_lab@gantep.edu.tr adresine ekteki formu eksiksiz doldurup göndererek randevu başvurusu yapabilirsiniz. Randevular başvuru haftasından iki hafta sonraki hafta için verilir. Randevu kabul sonuçları aynı hafta içinde açıklanır.
SEM analizi zaman aralıkları 9:00 - 11.00 ile 14:00 - 16:00 saatleri arasındadır.
(2) Toz örneklerin analizi ve örneklerin hazırlık işlemleri ile ilgili olarak birim uzmanı ile görüşülüp mutabık kalınması gerekmektedir (Tlf: 0342-317 2235, 317 2020).
(3) Bir öğretim elemanına haftada en fazla 2 saat randevu verilecektir.
(4) Bir seferde en fazla 4 numunenin analizi yapılır.

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ İSTEK FORMUNU DOLDURURKEN YARARLI OLABİLECEK BİLGİLER
(1) Eğer örneğiniz iletken değilse (direnci 10-10 ohm dan büyükse), taramalı elektron mikroskobu ile çalışırken belli problemler ortaya çıkacaktır. Bu tür örneklerin kaplanması gerekmektedir. Bununla beraber kaplama yapılması, örneğe verdiği kontrastlığa bağlı olarak yaklaşık 20-50 nm büyüklüğünün altındaki yapıların görülmesini engelleyebilmektedir.
(2) Eğer örneğinizde görmek istediğiniz özelliklerin boyutları 20-50 nm’nin altındaysa ve örneğiniz yalıtkan ya da düşük iletkenliğe sahipse örneğinize düşük vakum ortamında bakılmalıdır. Bununla birlikte, düşük vakum düşük çözünürlüğe neden olmaktadır. Eğer örneğiniz iletkense ya da kaplama yapılacaksa yüksek vakum altında örneğinizin incelenmesi daha yararlı olacaktır.
(3) Örneğinizin taramalı elektron mikroskobuna yerleştirilmesi için örnek boyutlarınıza belirli sınırlamalar getirilmiştir. Örnekler en fazla 1*1*2.5 cm ebadında olmalıdır.
(4) Örnekler nemli, yağlı, kirli ve gaz çıkarıcı özellikte olmamalıdır.